Støtte til vedvarende energi

El baseret på vedvarende energi (ve) kan få økonomisk støtte. Formålet er at øge udbygningen med ve og bidrage til at opfylde de danske miljø- og klimamål. Her kan du læse om principperne for støtten, og hvor meget de enkelte teknologier kan få.

Støtte til miljøvenlig elproduktion

Principper: Fast afregning vs. fast tillæg

Der ydes særlige pristillæg til den miljøvenlige elproduktion, der er baseret på biogas, biobrændsler, vind, sol, affald samt på naturgas (mindre værker). Pristillæggene bliver givet efter to forskellige principper.

En del støtte bliver givet som fast afregning. Det betyder, at producenten er sikret en fast indtægt på fx 60 øre for hver kWh, der bliver leveret til det kollektive net. Det pristillæg, som producenten vil modtage fra Energinet.dk, udgør forskellen mellem de garanterede 60 øre og markedsprisen på elektricitet. Størrelsen på det pristillæg er med andre ord variabelt og afhænger af markedsprisen.

Støtten kan alternativt blive givet som et fast tillæg. Det kan fx være på 25 øre pr. kWh leveret til det kollektive net og dette pristillæg er uafhængig af markedsprisen på el.

Ved markedsprisen forstås spotmarkedsprisen på Nord Pool i det område, hvor  produktionsanlægget er tilsluttet.

Finansiering og udbetaling af pristillægget

Pristillæg til vindmøller og anden vedvarende energi er finansieret over det såkaldte PSO-bidrag (Public Service Obligation), som DONG Energy og andre energiselskaber, på statens vegne, opkræver over elregningen fra alle danske elforbrugere.

I praksis er det det statsejede selskab Energinet.dk, der udbetaler pristillæg til ejerne af vindmøller, biogasanlæg mv.

Gå til menupunktet tv for at finde

• de specifikke støttesatser til biogas, vind og anden ve

• de særlige støttesatser for mindre ve-anlæg (6 kW og 25 kW)

• pristillæg til affald og naturgas - Elproduktionstilskud

Gå til "læs mere" th og find en samlet oversigt over afregningsreglerne.

Anden økonomisk støtte

Ud over pristillæggene bliver vedvarende energi fremmet på andre måder. Fx er der med lov om fremme af vedvarende energi oprettet en pulje på 25 mio årligt i fire år til at fremme små VE-teknologier (Energinet.dk). Der ydes også støtte til vedvarende energi gennem EUDP (Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrations Program).