Analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning

Som en del af energiaftalen fra 2012 har regeringen udarbejdet en analyse af fjernvarmens rolle i den fremtidige energiforsyning. Fokus for analysen har været, hvordan fjernvarmen skal produceres i fremtiden og potentialet for udbygning af fjernvarmeforsyningen.

Generelt vil den forventede større vindbaserede elproduktion reducere behovet for kraftvarme. Det betyder, at kraftvarmeværkerne får mindre driftstid, og at fjernvarmen for en større del skal produceres andre anlæg. Analysen viser, at der må forventes en meget omfattende omlægning af fjernvarmeproduktionen. Især de fossile brændsler kul og naturgas udfases meget hurtigt.

For de mindre fjernvarmeområder betyder det, at kraftvarmeproduktion på naturgas afløses af især varmepumper og solvarme. For de store fjernvarmenet afløses kul og naturgas på kortere sigt hovedsagelig af kraftvarme på basis af biomasse, mens der på lang sigt især produceres fjernvarme af varmepumper og overskudsvarme.

Analysen viser, at der er et samfundsøkonomisk potentiale for at øge udbredelsen af fjernvarmeforsyningen. Potentialet findes primært i form af fortætning af eksisterende fjernvarmeområder. Der er kun i begrænset omfang grundlag for at udvide fjernvarmen til at dække nye områder. Selskabsøkonomisk er der et større potentiale for at øge udbredelsen af fjernvarme.

Det samfundsøkonomiske potentiale for fjernvarmeforsyning kan retfærdiggøre en stigning i dækningen fra ca. 50 pct. af varmebehovet i dag op til 62 % i 2035. Ud fra en bruger- og selskabsøkonomisk vurdering kan der være basis for at udvide dækningen med helt op til 68 pct.

Selv om der er tale om en øget dækning med fjernvarme, vil det samlede forbrug af fjernvarme dog samtidig, på grund af energieffektivisering, falde i forhold til i dag.

Der er i forbindelse med analysen udarbejdet en række baggrundsrapporter, se til højre på siden.

Download fjernvarmeanalysen

De øvrige analyser i medfær af energiaftalen kan findes her