Fjernvarme

Fjernvarmeforsyningen er meget udbredt i Danmark, og forskellige tiltag retter sig mod forholdene denne sektor. Læs mere her på siden.
Varme koster ikke det samme over hele landet. Men principperne for at fastlægge varmeprisen er de samme. De er fastsat i lov om varmeforsyning.
Energistyrelsen etablerede i 2006 en arbejdsgruppe med Konkurrencestyrelsen, Dansk Fjernvarme og Kommunernes Landsforening. Arbejdsgruppen har udarbejdet en rapport med ti konkrete forslag, som sætter fokus på effektiviteten i fjernvarmesektoren.
Klima- og energiminister Connie Hedegaard skrev den 27. januar 2009 til alle kommunalbestyrelser med en opfordring om at sætte skub i konverteringprojekter fra naturgasforsyning til fjernvarme.
Da kraftvarmeværkerne producerer både el og varme, er de reguleret af såvel elforsyningsloven som varmeforsyningsloven. Der er også forskelle på, hvordan de forskellige værker producerer varme.
Som opfølgning på energiaftalen fra 2012 skal det i 2013 analyseres, hvilken rolle fjernvarmen skal spille i den fremtidige energiforsyning