PCI - projekter af fælles europæisk interesse

Håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles europæisk interesse

Håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles interesse jf. Infrastrukturforordningen 

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 347/2013 af 17. april 2013 om retningslinjer for den transeuropæiske energiinfrastruktur mv. fastlægger i artikel 9 (1) at medlemslandene skal offentliggøre en håndbog om tilladelsesprocesserne for projekter af fælles europæisk interesse. Denne håndbog formidler de oplysninger, som anført i forordningens bilag VI (1), i det omfang der kan være relevante PCI-projekter i Danmark. Oplysninger om regler og procedurer mv. på miljøområdet, herunder VVM, for så vidt angår anlæg på land, kan findes håndbogens kapitel 6.  

1. Eltransmissionsanlæg (PDF)

2. Naturgastransmissionsledninger (PDF)

3. Transit gasrørledninger på kontinentalsoklen (PDF)

4. LNG-faciliteter (PDF)

5. Underjordiske naturgaslagre (PDF)

6. Miljøområdet for projekters landdel, herunder VVM-godkendelse (PDF)