SEP-puljen

12 projekter skal fremme partnerskaber om strategisk energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder med støtte fra Energistyrelsen.

I energiaftalen fra marts 2012 blev der afsat en pulje på 19 mio. kr. til at fremme partnerskaber om energiplanlægning mellem kommuner, energiselskaber og lokale virksomheder og for at fremme samspillet mellem statens, regionernes og kommunernes indsatser.

Energistyrelsen har givet tilsagn til 12 projekter, der har søgt om tilskud fra puljen for strategisk energiplanlægning i kommunerne. Projekterne spænder bredt fra energiscenarier for en hel region til en borgernær indsats for at fremme energibesparelser lokalt. Projekterne vil også undersøge, hvordan den langsigtede omstilling kan gennemføres mest omkostningseffektivt med bedst mulig indpasning af biogas, geotermi, vind og sol.

Puljens midler tildeles 6 regionale/tværkommunale projekter, som i alt dækker 96 af Danmarks 98 kommuner samt 6 øvrige projekter, der dækker én eller flere kommuners geografiske område. Udover kommuner deltager over 80 andre aktører som partnere i projekterne, heriblandt alle 5 regioner, ca. 50 forsyningsselskaber, 6 videninstitutioner samt flere store danske virksomheder. I alt er der tale om en planlægningsindsats på over 50 mio. kroner.

I nedenstående tabel er listet de 12 støttede projekter med link til korte projektbeskrivelser.

Projektnavn

Projektleder

Regionale/tværkommunale projekter  
Fremtidens Energiplanlægning i Hovedstadsregionen Region Hovedstaden
Strategisk Energiplanlægning Syddanmark Region Syddanmark
SEP Fyn Faaborg-Midtfyn Kommune
MIDT-Energistrategi – SEP i de midtjyske kommuner Region Midtjylland
STEPS: Strategisk Tværkommunal EnergiPlanlægning Sjælland Energiklyngecenter Sjælland
Et energisk Nordjylland Hjørring Kommune
Øvrige projekter  
Grøn ”least-cost” energihandlingsplan for Billund Kommune Billund Kommune
Grenaa – energiforsyningsstrategi 2014 Norddjurs Kommune
Demonstration af SEP på Bornholm som afgrænset ø-samfund EUB - Energiudvikling Bornholm
STEPS – Erhverv Energiklyngecenter Sjælland
Borgernær indsats til fremme af SEP i yderområderne Randers Kommune
Handlingsplaner om øget fleksibilitet i lokale energisystemer Hjørring Kommune

Til brug for ansøgning til puljen i 2013 blev udarbejdet et ansøgningsskema og en vejledning til ansøgning, som beskriver de overordnede indholdsmæssige krav til projekterne støttet gennem puljen.

Se vejledninger til statusrapportering til Energistyrelsen for projekterne og andre formalia på hovedsiden ang. Puljer og partnerskaber i den grønne omstilling.