Kortlægning og datafangst

Kortlægningsvejledningen understøtter det første tekniske skridt i kommunal strategisk energiplanlægning, som handler om at få overblik over energiforbrug og -forsyning samt potentialer og udfordringer for det fremtidige energisystem.

Vejledningen indeholder bl.a. anvisninger til, hvordan import og eksport af el og fjervarme over kommunegrænsen kan håndteres i kommunens energi- og CO2-regnskaber.  

Når en kommune eksempelvis ønsker at vurdere, hvilke konsekvenser kommunens energiforbrug vil have for brændselsforbruget og udledningen af CO2 er det vigtigt, at alle afledte konsekvenser medtages, herunder påvirkningerne af el-produktionen i resten af Danmark. Hvordan det kan gøres, beskrives nærmere i vejledningen.

Vejledningen giver anbefalinger til opgørelse af:

  • Det nuværende energiforbrug og den nuværende energiforsyning;
  • Fremskrivning af energibehov og energiforsyning;
  • Energibesparelsespotentialer, og
  • Potentialer for udnyttelse af lokale energikilder.

Vejledningen består af tre dokumenter:

  1. En metodebeskrivelse, som giver en indføring i overvejelser omkring metoden og
  2. En ”kogebog”, som trin for trin anviser, hvordan kommunen kan indhente data eller anvende nøgletal.
  3. Et regneark, som giver kommunerne mulighed for at skaffe sig et overblik over deres energiforbrug

Udover at give anvisninger for hvordan data konkret indhentes, er målet med vejledningen at sikre en ensartethed i de kommunale kortlægninger for at øge sammenligneligheden og fremme koordinering af energiplanlægning på tværs af kommunegrænser.

Det igangværende projekt for at videreudvikle den kommunale CO2-beregner vil på sigt give et kortlægningsværktøj til kommunerne, som trækker på centrale data, hvor det er muligt og dermed gerne skulle lette kommunernes arbejde med at indhente data.

Energistyrelsen har desuden udarbejdet Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser, som fortsætter, hvor denne vejledning stopper i SEP-processen, nemlig med analyse jf. nedenstående SEP-proces-diagram.