Analyse af systemændringer og scenarieanalyser

Analysevejledningen understøtter den del af kommunernes strategiske energiplanlægning som omhandler at identificere og analysere handlemuligheder for udvikling af energisystemet og fortsætter således, der hvor kortlægningsvejledningen slipper.

Vejledning i analyser af systemændringer og scenarieanalyser er den anden vejledning fra Energistyrelsen, der omhandler strategisk energiplanlægning i kommunerne. Energistyrelsens første vejledning til SEP er Vejledning i kortlægningsmetoder og datafangst. De 2 vejledninger dækker tilsammen de væsentligste tekniske elementer af SEP-processen, nemlig kortlægning og analyse som illustreret i SEP-proces-diagrammet.

Analysevejledningen beskriver processen omkring strategisk energiplanlægning, herunder specielt:

  • Identifikation af handlemuligheder,
  • analyse af handlemuligheder og
  • opstilling af energiscenarier.

Vejledning giver desuden inspiration til SEP-processen fx ift. kommunens forskellige roller, samarbejdsmuligheder, inddragelse af interessenter og koordinering med andre områder og planer.

Energistyrelsen planlægger at konkretisere og videreudvikle vejledningen på baggrund af de erfaringer, som genereres gennem de nationale analyser, SEP-puljen og Superpuljen m.v. Vejledningen planlægges desuden suppleret med eksempler på analyser af typiske planlægningsspørgsmål.

Vejledningen er udarbejdet for Energistyrelsen af Ea Energianalyse. Derudover har KL og Energinet.dk samt medarbejdere fra Ballerup, Esbjerg, Gladsaxe, Kalundborg, Odense, Ringkøbing-Skjern og Thisted Kommuner bidraget med input til vejledningens emner og udformning.