Strategisk energiplanlægning i kommunerne

Strategisk energiplanlægning (SEP) skal understøtte kommunerne i planlægning af energisystemet, så der sker en samfundsmæssig energieffektiv udnyttelse af potentialet for energibesparelser og omstilling til mere vedvarende energi. Formålet med kommunal strategisk energiplanlægning er at fremme omstilling til et mere fleksibelt energisystem med mindre energiforbrug og mere vedvarende energi.

SEP omfatter alle former for energiforbrug og energiforsyning inden for kommunernes geografiske område. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil udarbejde strategiske energiplaner.

SEP er en langsigtet planlægning. Den skal tilvejebringe et grundlag for kommunernes prioritering af deres indsats de kommende år. SEP fokuserer på strategiske valg og større indsatser, og samarbejde mellem myndigheder og aktører er en helt nødvendig forudsætning. Det er endvidere vigtigt, at kommunerne samarbejder på tværs af kommunegrænserne for at undgå, at der kommer suboptimale energiløsninger.

Vejledning og forudsætninger til strategisk energiplanlægning
Til at understøtte kommunernes arbejde med SEP har Energistyrelsen udgivet to vejledninger specifik til SEP-processen: en kortlægningsvejledning og en analysevejledning. Derudover findes en række andre vejledninger og nationale beregningsforudsætninger, som er relevante for kommunernes arbejde med SEP

Grøn omstilling gennem partnerskaber og puljer
KL og Energistyrelsen har indgået et partnerskab for at fremme kommunernes arbejde med omstillingen af energisystemet.

Desuden bidrager partnerskabet til at understøtte de 14 projekter, som støttes gennem:

Dette bl.a. ved løbende evaluering af projekternes fremdrift afholdelse af seminarer og andre videndelingsaktiviteter.

Herudover er der nedsat en arbejdsgruppe om kommunernes opgaver og beføjelser.

Videreudvikling af CO2-beregneren
Der er i forbindelse med Energiaftalen 2012 afsat midler til drift og videreudvikling af den kommunale CO2-beregner. Udviklingen af CO2–beregneren skal tænkes sammen med vejledningsmateriale for SEP, og Energistyrelsen har i 2013 igangsat projektet for at videreudvikle CO2-beregneren.