Dansk beredskab for oliekriser

Det danske lagerberedskab svarer til 81 dages forbrug.

Det danske beredskab for oliekriser har bl.a. til formål at opfylde de internationale forpligtelser i forhold til IEA og EU. Beredskabet omfatter:

  • et lagerberedskab i form af olielagre;
  • løbende fremsendelse af data til IEA og EU om lagre, import, eksport m.m. vedrørende olie;
  • en kriselovgivning som sikrer myndighederne de nødvendige beføjelser i en krisesituation.

Det danske lagerberedskab svarer til 81 dages forbrug (ca. 1,4 mill. tons olieprodukter): Dette indeholder en vis fleksibilitet i forhold til de internationale forpligtelser, som er således:

  • Over for IEA er lagringspligten 90 dages nettoimport. Som nettoeksportør af olie p.t. har Danmark p.t. ikke en lagringspligt over for IEA.
  • Over for EU er lagringspligten 90 dages forbrug, dog med 25 % reduktion for indenlandsk olieproduktion. Danmark har således p.t. en lagringspligt svarende til 67,5 dages forbrug.

 En faldende dansk olieproduktion vil på sigt øge Danmarks lagringspligt over for IEA og EU. Dette forventes dog ikke at ske inden for de nærmeste 10-15 år og i denne periode vil der således ikke af den årsag være grund til at ændre det hidtidige danske lagerniveau svarende til 81 dages forbrug.

Det danske lagerberedskab er baseret på, at selskaber, som importerer eller producerer råolie og olieprodukter i Danmark, har en lagringspligt efter dansk lovgivning. Denne lagringspligt dækkes af selskaberne på to måder:

  • for en mindre dels vedkommende af selskabernes egne lagre;
  • for hovedpartens vedkommende af Foreningen Danske Olieberedskabslagre (FDO) på vegne af selskaberne (stort set alle danske olieselskaber er medlem af foreningen).

De lagringspligtige selskaber indsender månedligt omfattende data til Energistyrelsen om lagre, import, eksport og andre olieforhold. Disse data danner grundlag for Energistyrelsens aggregerede rapportering af data til IEA og EU og indgår samtidig i den nationale danske energistatistik.

En stor del af lagrene holdes således af FDO på selskabernes vegne i en samlet, kollektiv løsning, bl.a. med det formål at reducere lageromkostningerne.

Det danske lagerberedskab består af to typer lagre:

  • Beredskabslagre er lagre, der opbevares i nedgravede, forstærkede tankanlæg af beton, spredt placeret i Danmark, dvs. med nogen beskyttelse over for krig og terrorangreb gennem deres konstruktion og geografiske spredning. Alle beredskabslagre ejes og drives af FDO.
  • Mindstelagre er lagre, der opbevares i konventionelle tankanlæg. Mindstelagrene omfatter dels selskabernes egne lagre, dels FDO-lagre. De er rettet mod en forsyningsforstyrrelse og har således ingen særskilt fysisk beskyttelse over for krig og terrorangreb.