Guide til olie/gas-koncessioner

Guiden er udarbejdet for at give nyttig information til de olieselskaber, der deltager i danske koncessioner, og til andre selskaber, som er interesserede i at starte olie- og gasefterforskning i Danmark.
BEMÆRK:

Guiden er p.t. ikke fuldt opdateret.

Reglerne vedrørende VVM og naturbeskyttelse i øvrigt betyder, at procedurer vedrørende godkendelse af efterforskningsboringer og forundersøgelser må forventes at kunne være mere tidskrævende end angivet i guiden.

Standardvilkår for forundersøgelser til havs er ændret i august 2012 og er endnu ikke inkluderet i guiden. I forbindelse med ændringen er der bl.a. indsat bestemmelser vedrørende fortroligheden af data og oplysninger i standardvilkårene. I tilladelser til forundersøgelser med henblik på tilvejebringelse af data med henblik på videresalg kan fortrolighedsperioden fastsættes til 10 år.

Kontakt Energistyrelsen for nærmere oplysninger vedrørende guiden.

Guiden findes kun elektronisk.

Download guiden i pdf-format (ca. 3 MB)

Guiden er sidst opdateret i september 2011.

Energistyrelsen håber, at guiden vil give et godt overblik over myndighedsstrukturen og myndighedernes funktioner, samt et indtryk af rammer og muligheder for olieindustrien i Danmark.

Guiden indholder således en oversigt over relevante myndigheder og vigtig "kulbrinte"-lovgivning for selskaber, der deltager i efterforsknings- og vurderingsaktiviteter. Desuden indeholder guiden de vigtigste procedurer (for godkendelser, rapportering, osv.), som danske koncessionshavere skal følge.

Som omtalt i guiden kan skemaerne til indrapportering af økonomiske oplysninger og forsikringsoplysninger til Energistyrelsen også hentes i Excel-format: Excel-skema til indberetning økonomiske oplysninger, Excel-skema til indberetning af forsikringsoplysninger.

Guiden er udarbejdet på engelsk, som er det mest anvendte sprog blandt olieselskaberne.