Månedlig produktion 2015 og årlig produktion 1972-2014

Produktionsoversigterne er baseret på indberetninger, som Energistyrelsen hver måned modtager fra operatørerne i den danske del af Nordsøen.