Vindkraft og Vindmøller

Udviklingen på vindmølleområdet har siden starten af 1980'erne og i særdeleshed de sidste 10-15 år gået stærkt. I dag indgår vindmøller med et betydeligt bidrag til elforsyningen i Danmark og udbygningen fortsætter.
Læs mere om afregning og tilskud til vindmøller, nøgletal og statistik, nettilslutning og teknisk certificering af vindmøller.
Energistyrelsen er myndighed for planlægning og opstilling af vindmøller på havet. Udover at give tilladelser til projekter, arbejder Energistyrelsen også løbende med analyser af miljøpåvirkninger og med planlægningen af fremtidens havvindmølleparker.
Regler om planlægning af vindmøller på land administreres af Erhvervs- og Vækstministeriet, Erhvervstyrelsen hvorimod regler om tekniske krav til vindmøller, nettilslutning samt afregning af elektricitet administreres af Energi- og Forsynings- og Klimaministeriet, Energistyrelsen.