Tal og fakta

Vindkraften udgør i dag en væsentlig del af forsyningen af elektricitet og forventes udbygget i de kommende år.

Den løbende udvikling i antallet af møller og deres produktion kan ses i Stamdataregisteret for vindmøller.

Den årlige energistatisk indeholder udviklingen for vedvarende energi og derunder også for vindkraft.

www.vindinfo.dk findes et kort over landets vindmøller, hvad enten de er placeret på land eller på havet. 

Læs faktaarket om sammenhængen mellem negative elpriser og produktionen fra vindmøllerne.