Havvindmøller

Energistyrelsen er myndighed for planlægning og opstilling af vindmøller på havet. Udover at give tilladelser til projekter, arbejder Energistyrelsen også løbende med analyser af miljøpåvirkninger og med planlægningen af fremtidens havvindmølleparker.
Udbygning med to store havvindmølleparker på Horns Rev 3 og Kriegers Flak inden 2020
Staten udbyder 350 MW havvindmølleparker i kystnære placeringer, som skal stå færdige i 2020. Denne side er henvendt til borgere. For information om udbuddet rettet mod potentielle bydere henvises til den engelske hjemmeside www.ens.dk/nearshorewind.
I Danmark gives tilladelser til havvindmølleparker ad to spor: Udbud eller åben-dør. Ved åben-dør er det projektudvikleren selv, der tager initiativ til at etablere en havvindmøllepark af en selvvalgt størrelse og på en selvvalgt placering.
Få et overblik over udarbejdede handlingsplaner, statslige screeninger, planlægningen af fremtidens havmøllepark og gennemførte analyser om fremme af konkurrencen ved etablering af havmølleparker i Danmark.
Danmark har den længste historie med havvindmøller i verden med etablering af den første park allerede i 1991. Få her et overblik over eksisterende havvindmølleparker og aktuelle projekter.
Energistyrelsen skal give tre forskellige tilladelser, før man kan opstille et vindkraftanlæg eller forsøgsanlæg på havet. En miljøvurdering er som oftest nødvendig.
Havvindmøller er en attraktiv teknologi for vedvarende energi, men det er vigtigt, at denne type infrastruktur til havs respekterer det sårbare marine miljø. Danmark har stor erfaring med miljøundersøgelser for havvindmølleparker.
Som led i udmøntning af Energiaftalen 2012 øremærkes 50 MW ud af de i alt 400 MW kystnære møller til forsøgsprojekter på havet. Der lægges vægt på, at forsøgene både indeholder et stærkt udviklingselement og har et væsentligt kommercielt potentiale.